Ferie- og fritidsformål ved Strandvejen 18-20, Tornby

31-10-2023

Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg

Hjørring Kommune har d. 25. oktober 2023 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre det offentliggjorte planforslag. I lokalplanens indledning er det tilføjet at der er få helårshuse vest for lokalplanområdet.

Se lokalplan nr. 900-L22 her.

Se retsvirkninger for lokalplaner her.

Se kommuneplantillæg nr. 14 her.

Se retsvirkninger for kommuneplantillæg her.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse. Du kan finde klagevejledningen her.

Klagefristen er d. 30. november.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team Plan på 7233 6790 eller plan@hjoerring.dk.