Baggesvognsvj 32, Sindal

24-01-2023

VVM-screeningsafgørelse for udvidelse med 10MW elkedel på Sindal Varmeforsyning

Hjørring Kommune har lavet en screeningsafgørelse for udvidelse med 10MW elkedel, Hjørring Kommune har desuden vurderet at kedlen er omfattet af eksisterende miljøgodkendelse og ikke kræver supplerende miljøgodkendelse.

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Deadlines

 Klagefrist

22. februar 2023

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her