Vandløbsrestaurering i Rakkeby Å

13-01-2022

Hjørring Kommune fremlægger ansøgning om reguleringsprojekt i 8 ugers høring.
Høringen omfatter kun naturgenopretningsprojektet (delprojekt 1) angivet i ansøgning.

Projektet omfatter følgende elementer:
- Genslyngning af 1200 nederste meter af Rakkeby Å.
- Etablering af sandfang i øvre ende Etablering af to paddehuller
- Oprensning af eksisterende hestesko-sø

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal, inden fristens udløb den 10. marts 2022, fremsendes til vandløbsmyndigheden: Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Spørgsmål, indsigelser eller ændringsforslag kan også sendes via mail til natur@hjoerring.dk.

 

Kontakt

Team Natur

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 13. januar 2022 til den 10. marts 2022