Vandløbsrestaurering i Kjul Å

05-01-2022

Hjørring kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til restaurering af del af Kjul Å (o8048).
Desuden træffes afgørelse efter Miljøvurderingsloven om ikke-miljøvurderingspligt.

Se afgørelsen her

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Screeningsskema

Bilag 3 - Klagevejledning

Kontakt

Team Natur

Deadlines

Klagefrist

2. februar 2022