Grimmeshavevej 86, 9800 Hjørring

10-01-2022

Udvidelse af husdyrbrug

Der er givet tilladelse til at opføre ny plansilo, nyt maskinhus/lade og udvider produktionsarealet med ca. 500 m²

Kontakt

Team Miljø - Landbrug
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Deadlines

 

Klagefrist

15. februar 2022 kl. 23:59

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her

Gå til klageportalen