Vedtagelse af temaplan vedr.  produktions-, transport- og logistikvirksomheder

02-09-2021

Hjørring Kommune har den 25. august 2021 vedtaget temaplan vedr. produktions-, transport- og logistikvirksomheder som en del af kommuneplan-revisionen.

 

Planloven fastsætter, at kommunerne i kommuneplanen skal udpege erhvervsområder forbeholdt produktions-, transport- og logistikvirksomheder med tilhørende konsekvenszone.

 

Der er udpeget 3 områder:

  • Område på nordsiden af Farøvej ved Miljøvej og Sprogøvej i Hjørring
  • Område på Hirtshals havn ved Norgeskajen
  • Område på Hirtshals havn ved Østhavnen

 

Hensigten er at beskytte virksomhederne mod potentielle miljøkonflikter og skærpede miljøvilkår, der opstår, hvis der i virksomhedens opland etableres forureningsfølsom arealanvendelse som f.eks. bolig- eller kontorbyggeri.

 

Der er indkommet 3 høringssvar i høringsperioden. Høringssvaret har ikke betydet ændringer, og temaplanen er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

 

Temaplan vedr.  produktions-, transport- og logistikvirksomheder

Temaplanens retsvirkninger

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne Møller Jørgensen på tlf. 7233 6795 eller anne.moeller@hjoerring.dk.

 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse. Klagefristen til Planklagenævnet er den 29. september 2021.

 

Klagevejledning

Kontakt

Team Plan

Deadlines

 

Klagefrist

d. 29.september 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.