Tilladelse til sandfodring på revlen på 3 strækninger langs Hjørring Kommunes vestkyst i et kommunalt fællesprojekt

21-09-2021

Hjørring Kommune meddeler hermed tilladelsen til sandfodring på søterritoriet i forbindelse med et kommunalt fællesprojekt. Der gives tilladelse til fodring på tre kyststrækninger, ved Nr. Lyngby, ved Mårup og nord for Lønstrup til Nørlev Strand og Udemarken. 

Tilladelsen med bilag kan ses her:

Tilladelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Kontakt

Team Natur

Har du spørgsmål?

Christina W. Kærsgaard
Naturmedarbejder
Team Natur

Deadlines

 

Klagefrist

Den 19. oktober 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her