Thirup Park 1, Hjørring - påbud om vilkårsændring

07-09-2021

Virksomheden har ansøgt om af nyttiggøre asfaltpåvirket jord fra rabatafhøvlinger i det eksisterende projekt - Jord som Ressource. Dette kræver en ændring af nogle af vilkårene i miljøgodkendelsen. Vilkårsændringen meddeles som påbud efter Miljøbeskyttelsesloven.

Du kan få flere informationer om projektet på tlf. 72 33 67 16.

Klagefristen er senest 6. oktober 2021.

Klage over kommunens afgørelse skal indesendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Deadlines

Klagefrist

6. oktober 2021