Temaplan for vindmølle- og solenergiplanlægning

01-09-2021

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til indholdet i planforslaget.

 

Høringsperioden er fra 1. september til 26. oktober 2021. 

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale plan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Temaplan for Sol og Vind” i overskriften.

 

Borgermøde
Der afholdes borgermøde onsdag den 15. september 2021 kl. 19.00-21.30 i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. På mødet vil Hjørring Kommune informere om planens indhold, og der er mulighed for at stille spørgsmål og debattere.

Tilmelding til mødet er nødvendigt og skal ske her:

Tilmelding.

 

Planens indhold

Planforslaget ændrer de dele af kommuneplanen, der handler om solenergi-anlæg og store vindmøller, herunder udlægger et muligt vindmølleområde langs motorvejen mellem Ilbro og Høgsted.

Du kan se planen her: 

Se plan.

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslaget i offentlig høring. Du kan på nuværende tidspunkt ikke klage over planens indhold, da der er tale om et forslag. Du kan også klage over miljøvurderingen af planen.

Klagefristen er den 28. september 2021.

Klagevejledning

Kontakt

Team Plan

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 1. september til 26. oktober 2021. 

Klagefrist

Dato d. 28. september 2021.

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.