Kronholmsvej 59B, 9480 Løkken

07-09-2021

Landzonetilladelse til indretning af ferielejlighed

Kontakt

Team Plan

Deadlines

 

Klagefrist

Dato 5. oktober 2021