Hængebrovej 2, 9881 Bindslev, Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16

01-09-2021

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen (NBL § 16) til opførsel af nyt sommerhus

Tilladelsen kan ses her:

Dispensation samt bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

 

Kontakt

Team Natur

Har du spørgsmål?

Christina W. Kærsgaard
Natursagsbehandler
Team Natur

Deadlines

 

Klagefrist

Den 29. september 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.