Ejåsvej 1, 9881 Bindslev, Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 til placering af transformatorstation

01-09-2021

Du kan finde dispensationen med klagevejledning her: 

 

 

Kontakt

Team Natur

Har du spørgsmål?

Christina W. Kærsgaard
Natursagsbehandler
Team Natur

Deadlines

 

Klagefrist

Den 29. september 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.