Boligområde ved Købstedvej, Tornby

02-09-2021

Hjørring Kommune har 25.08.2021 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

                     

Der er indkommet 4 høringssvar i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre det offentliggjorte lokalplanforslag. Lokalplanen er ændret således, at der gives mulighed for fast hegn i skel til Hovedvejen 9 og 11.

 

Lokalplan nr. 906-L03 

Lokalplanens retsvirkninger

 

Kommuneplantillæg nr. 906-R09

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Niels-Kristian Balle på tlf. 72336794 eller niels-kristian.balle@hjoerring.dk

 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

 

Klagefristen til Planklagenævnet er den 30. september 2021.

 

Klagevejledning

Kontakt

Team Plan

Deadlines

 

Klagefrist

d. 30. september 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.