Aflysning af lokalplan i Vrå

10-09-2021

Hjørring Kommune har 25. august 2021 vedtaget at aflyse lokalplan 1.5.1.1 for det tidligere bibliotek m.m. på Sdr. Vråvej i Vrå.

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden, og aflysningen af lokalplanen er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte.

Har du spørgsmål?

Team Plan

Deadlines

Klagefrist

Klagefristen til Planklagenævnet er den 6. oktober 2021

Klagevejledning

Klagemulighed
Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers ophævelse.

Klagevejledning