Mølgårdsvej 69, 9800 Hjørring

18-11-2021

Tilladelse til rørlægning efter vandløbsloven

Klagefrist senest d. 16. december 2021

Kontakt

Team Natur

Deadlines

 

Klagefrist

D. 16. december 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her