Gilkrogvej 51, 9870 Sindal

30-11-2021

Landzonetilladelse til opførsel af enfamiliehus og lovliggørelse af midlertidigt opstillet pavillon til beboelsesformål

Kontakt

Team Plan

Deadlines

Klagefrist

28. december 2021