Grimmeshavevej 24, 9800 Hjørring

10-11-2021

Miljøgodkendelse til husdyrbrug

Afgørelsen omhandler godkendelse af produktionsarealerne på adressen. De eksisterende produktionsarealerne godkendes efter stipladsmodellen for derved at skabe størst mulig fleksibilitet i produktionen, inden for lovens rammer. Godkendelsen omfatter en tilbygning på 220 m² der skal anvendes til smågrise samt en 5.000m³ gyllebeholder.

Kontakt

Team Miljø - Landbrug
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Deadlines

Klagefrist
8. december 2021 kl. 23:59

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her