Tverstedvej 6, 9850 Hirtshals

10-06-2021

Anmeldelse af kornsilo

Hjørring kommune har i dag truffet afgørelse om anmeldelse af kornsilo på Tverstedvej 6. 

Siloen er en så kaldt amerikanersilo og måler 14,2 meter i højde, og vil blive placeret i tilknytning til den eksisterende. De kornblæsere der sidder på siden af kornsiloen, vil blive lydisoleret så evt. støjgener vil blive imødekommet

Kontakt

Team Miljø - Landbrug
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Deadlines

Klagefrist
8. juli 2021 kl. 23:59

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse og afgørelser.

 

Klagevejledning