Tagsighedevej 73, 9800 Hjørring - Miljøtilladelse til landbrug

15-06-2021

Hjørring kommune har udarbejdet en miljøtilladelse til husdyrbruget

Husdyrbruget udvides i eksisterende bygninger, og gyllebeholderne overdækkes.

Du kan klage over kommunens afgørelse via linket her til Nævnenes Hus 

Kontakt

Team Miljø - Landbrug
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Deadlines

 

Klagefrist

Den 14. juli 2021 kl. 23:59

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her