Oremosevej 19, Sindal - Udkast til screeningsafgørelse

25-06-2021

udvidelse af MR-station

Hjørring Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse med en kompressor og køler på MR-stationen for naturgas.

Hjørring Kommune har lavet udkast til screeningsafgørelse i forbindelse med vurdering af projektet.

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 25. juni til 9. juli 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her