Mandøvej 10, Hjørring - Foroffentlighed

30-06-2021

Revision af miljøgodkendelse for Hjørring Varmeforsyning.

Hjørring Kommune går i gang med miljøgodkendelsesproces for Hjørring Varmeforsyning Mandøvej 10, 9800 Hjørring. Vi indkalder derfor offentlighedens bemærkninger med denne foroffentlighed.Virksomheden er en eksisterende virksomheden, som er omfattet af punkt 1.1.b på bilag 1 på Godkendelsesbekendtgørelsen.

EU-kommissionen vedtog 17.august 2017, hvad der miljømæssigt skal kræves for denne type virksomheder, altså hvad der opfattes som BAT. BAT står for Bedste Anvendelige Teknologi i forhold til miljø og ressourcer. Dette skete i den såkaldte BREF.

Ved miljøgodkendelse skal det vurderes, hvordan virksomheden lever op til de nyeste BAT-krav for energiproduktion. Eventuelle forbedringer som følge af BAT-kravene skal være etableret inden 17. august 2021.

Til oversigt og støtte i processen har Miljøstyrelsen lavet en BAT-tjekliste, som kan findes her: https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/store-fyringsanlaeg/

Hjørring Kommune har 15. juni 2021 modtaget virksomhedens gennemgang af BAT-tjeklisten, herunder en miljøtekniske beskrivelse for hvordan de lever op til EU's BAT-krav. Hjørring Kommune skal hermed efterspørge offentlighedens bemærkninger ved opstart af godkendelsesprocessen. Her kan enhver også tilmelde sig, for til sin tid at få et udkast til miljøgodkendelsen at se.

Har du bemærkninger, skal vi høre fra dig på teammiljoe@hjoerring.dk senest 5. august 2021 inden 23:59.

Har du brug for at se nogen af sagens akter, kan du skrive til teammiljoe@hjoerring.dk og bede om aktindsigt.

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 30 juni til 5. august 2021

 

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her