Vandløbsrestaurering i Skeen Møllebæk

04-06-2021

Hjørring Kommune sender hermed et projekt om vandløbsrestaurering i 8 ugers høring. Det drejer sig om et vandløbsrestaureringsprojekt i Skeen Møllebæk (o8039). Indsatsen omfatter nedbrydning af to gamle vandmølleopstemninger med fisketrapper, udskiftning af vejbro for Skeenvej, samt genslyngning af en strækning opstrøms Skeenvej. Med projektet sikres der fri passage for fisk og smådyr i hele Skeen Møllebæk.

Vandløbsrestaureringen er et led i udmøntningen af de statslige vandplaner. Projektet forudsætter endeligt tilsagn om bevilling fra staten.

Nærmere beskrivelse af projektet kan ses i den vedhæftede forundersøgelsesrapport.

Eventuelle indsigelser, eller ændringsforslag skal inden fristens udløb, den 30. juli 2021, fremsendes til vandløbsmyndigheden: Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Spørgsmål, indsigelser eller ændringsforslag kan også sendes via mail til natur@hjoerring.dk

 

 

 

 

Kontakt

Team Natur

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 04. juni til 30. juli 2021