Forslag til tillæg til Hjørring Kommunes Spildevandsplan - Tillæg 1 af 2021 - Separatkloakering af højene enge - 2. etape, Hjørring Nordøst

11-06-2021

Hjørring Kommune har udarbejdet forslag til tillæg 1 af 2021 i forbindelse med byggemodning i Højene enge.

Forslag 1 af 2021 til Hjørring Kommunes Spildevandsplan, omhandler separatkloakering af et kommende boligområde i Højene Enge. 

Forslaget er i offentlig høring frem til fredag d. 6. august 2021. 

Har du bemærkninger til forslaget, kan de sendes til teammiljoe@hjoerring.dk. Emne: Forslag til tillæg 1 af 2021.

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 11. juni 2021 til den 6. august 2021.