Centerområde på sydsiden af Havnegade i Hirtshals

09-06-2021

Hjørring Kommune har 28. april 2021 vedtaget: Lokalplan nr. 202-L07 - Centerområde på sydsiden af Havnegade, Hirtshals

Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke betydet ændringer, og lokalplanen er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Niels-Kristian Balle på tlf. 7233 6794 eller niels-kristian.balle@hjoerring.dk

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse og kommunens afgørelse om miljøvurdering

Se lokalplanen her

 

Har du spørgsmål?

Niels-Kristian Balle
Team Plan

Deadlines

 

Klagefrist

Dato 8. juli

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her