Centerområde på sydsiden af Havnegade i Hirtshals

09-06-2021

Hjørring Kommune har 28. april 2021 vedtaget lokalplan nr. 202-L07 - Centerområde på sydsiden af Havnegade, Hirtshals

Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke betydet ændringer, og lokalplanen er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag

Har du spørgsmål, kan du kontakte Niels-Kristian Balle på tlf. 7233 6794 eller niels-kristian.balle@hjoerring.dk.

Har du spørgsmål?

Navn
Titel
Afdeling

Deadlines

 

Klagefrist

Dato 8. juli 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her