Vedtagelse af temaplan vedr. strategisk planlægning for landdistriktet

06-07-2021

Hjørring Kommune har d. 24. juni 2021 vedtaget temaplan vedr. strategisk planlægning for landdistriktet, som en del af kommuneplan-revisionen.

Temaplanen indeholder dels en strategi for Hjørring Kommunes indsats og prioriteringer i landdistriktet og dels to retningslinjer for henholdsvis udviklingen af lokal- og landsbyer og for beliggenheden af omdannelseslandsbyer.

Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke betydet ændringer, og temaplanen er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Temaplan for landdistriktet
Temaplanens retsvirkninger

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Hesselholt Hansen på tlf. 72336772 eller line.hesselholt@hjoerring.dk.

Klagemulighed
Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planens vedtagelse. Klagefristen til Planklagenævnet er den 4. august 2021.

Kontakt

Team Plan

Deadlines

Klagefrist

Dato 4. august 2021.

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.