Orientering om proces for kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse ved sandfodring på søterritoriet 2021

06-07-2021

Hjørring Kommune har igangsat en proces for udarbejdelse af et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse for at kunne søge statsligt tilskud til projektet med deadline 30. 9. 2021. Projektet består af sandfodring på søterritoriet ud for Hjørring Kommunes vestkyst.

 

Processen forventes at have følgende forløb: 

Fælles møde med bidragsyderne i projektet den 7. 5. 2021 om projektet og ansøgningen.

Behandling på møde i teknik- og miljøudvalget den 30. 6. 2021 om at fremme projektet og udarbejde tilladelsen til projektet med den foreslåede bidragsfordeling.

Den 9. 7. 2021 starter seks ugers høring af projektets bidragsydere, evt. naboer, berørte myndigheder og interesseorganisationer samt offentliggørelse af projektet på kommunens hjemmeside.

Behandling på Byrådsmøde den 25. 8. 2021 om at indsende ansøgning om statsstøtte til projektet.

Udarbejdelse af endelig tilladelse med afgørelser efter habitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Indsendelse af ansøgning om statslig støtte sker inden den 30. 9. 2021.

 

Kontakt

Team Natur