Nyt bydelscenter ved A F Heidemanns Vej – Ringvejen i Hjørring

22-07-2021

Nyt bydelscenter ved A F Heidemanns Vej – Ringvejen i Hjørring

Hjørring Kommune afholder fordebat og vil gerne høre dine ideer, forslag og synspunkter, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 26. juli 2021 til den 21. august 2021.

 

Du kan finde informationer om projektet og indsendelse af høringssvar her:

 

Fordebat om etablering af et bydelscenter

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Tonni Hansen på tlf. +4572336791 eller tonni.hansen@hjoerring.dk.

 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at igangsætte planlægningen.

 

Klagefristen til Planklagenævnet er den 23. august 2021.

Kontakt

Tonni Hansen

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 26. juli 2021 til 21. august 2021.

Klagefrist

23. august 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.