Boliger ved Junivej og Augustvej, Løkken

05-07-2021

Hjørring Kommune har 30. juni 2021 vedtaget lokalplan 600-L17 - Boliger ved Junivej og Augustvej, Løkken

Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre det offentliggjorte planforslag. Lokalplanen er ændret således:

  • at mulighed for dobbelthuse fjernes i § 1.3 Anvendelse i delområder,
  • at mulighed for blank mur er tilføjet i § 3.1 Facader,
  • at betontagsten og røde vingetegl er tilføjet i § 3.2 Tage, hertil er der tilføjet en note, der uddyber at sort tagmateriale omfatter bl.a. tagsten i tegl eller beton, stålplade eller tagpap, 
  • at en beskrivelse af grundstørrelser er tilføjet i § 7.3 Grundstørrelser
  • at der i § 7.4 Øvrige udstykninger er tilføjet at vej-, sti- og fællesarealer og fællesparkering skal udstykkes og tilskødes områdets grundejerforening 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lise Nørgaard på tlf. 72 33 67 89 eller lise.noergaard@hjoerring.dk

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse

 

Lokalplanen kan ses her

Kontakt

Team Plan

Deadlines

 

Klagefrist

Dato 2. august 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.