Store Vestergårdsvej 58, 9800 Hjørring

28-01-2021

Hjørring kommune har meddelt miljøgodkendelse til ejendommen.

På ejendommen Store Vestergårdsvej 58, 9800 Hjørring er der givet en miljøtilladelse efter husdyrbrugslovens §16 b.

Tilladelsen omhandler overgang til godkendelse efter ny stipladsmodel. Dette vil give ansøger en større fleksibilitet i forhold til drift af ejendommen.

Husdyrbruget producerer i dag slagtesvin. Ansøger ønsker at opnå større fleksibilitet i forhold til ind- og afgangsvægt, hvorfor der fremadrettet søges om produktion af smågrise og/eller slagtesvin.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Gå til klageportalen her

Klagen skal være modtaget senest 25. februar 2021 kl. 23.59.

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Deadlines

Klagefrist

25. februar 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.