Soldalvej 36, Sindal

27-01-2021

Lovliggørende landzonetilladelse til ridebane.

Klagefrist senest 24. februar 2021

Har du spørgsmål?

Deadlines

Klagefrist

24. februar 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.