Nr. Løthvej 14, Vrå

22-01-2021

Landzonetilladelse til udhus.

Klagefrist senest 19. februar 2021

Har du spørgsmål?

Deadlines

 

Klagefrist

19. februar 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.