Elkærvej 2, Tversted

28-01-2021

Landzonetilladelse til udhusbebyggelse.

Har du spørgsmål?

Deadlines

Klagefrist

25. februar 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse og afgørelser.

 

Klagevejledning