Centerområde omkring Vendsyssel Teater

27-01-2021

Hjørring Kommune har 27. januar 2021 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg for området omkring Vendsyssel Teater, Mammutpladsen og Jernbanegade, Hjørring.

Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre de offentliggjorte planforslag.

Lokalplanen/kommuneplantillægget er ændret således, at højdebegrænsning på 12 m er ændret i § 2.2, så dele af byggeriet kan være højere, op til 15 m, såfremt facadehøjden mod Jernbanegade og Teaterpladsen ikke overstiger 12 meter, samt en mindre ændring af byggefeltet for ejendommen Brinck Seidelins Gade 12 A.

Lokalplan nr. 101-L16

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr 47

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Har du spørgsmål?

Line Hesselholt Hansen
Team Plan

Deadlines

Klagefrist

Dato 3. marts 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse og afgørelser.

 

Klagevejledning