Boligområde ved Industrivej, Løkken

28-01-2021

Hjørring Kommune har 13. januar 2021 vedtaget lokalplanen for et boligområde ved Industrivej, Løkken.

Der er indkommet 4 høringssvar i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre det offentliggjorte planforslag. Lokalplanen er ændret, så det fremgår af lokalplanen at området er planlagt seperatkloakeret i fremtiden.

Lokalplan nr. 600-L16

Lokalplanens retsvirkninger

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse. 

Klagefristen til Planklagenævnet er den 25. februar 2021.

Har du spørgsmål?

Steffan Vangsted Frandsen
Team Plan

Deadlines

Klagefrist

25. februar 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her