Titel

11-02-2021

Kort introduktion

Du kan finde informationer om projektet, og indsende høringssvar her

Link med linkbeskrivelse

Brødtekst

Underoverskrift

Brødtekst

 

Eventuelle filer indsættes under fanen settings --> Publication info

Har du spørgsmål?

Navn
Titel
Afdeling

Deadlines

Høringsperiode

Fra den xx til xx

Klagefrist

Dato

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.