Vedtagelse af lokalplan nr. 707.1110-L03b – Boligområde (åben-lav) østsiden af Skolevej, Tversted.

08-12-2021

Hjørring Kommune har d. 01.12.2021 vedtaget lokalplanen.

Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke betydet ændringer, og lokalplan er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.  

Lokalplan nr. 707.1110-L03b – Boligområde (åben-lav) østsiden af Skolevej, Tversted.

Retsvirkninger - Lokalplan

 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Kontakt

Steffan Vangsted

Deadlines

 

Klagefrist

D. 05.01.2022

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her