Forslag til nyt gågaderegulativ i Løkken

15-12-2021

Hjørring Kommune har udarbejdet forslag til nyt regulativ for gågaderne i Løkken.

I regulativet er der blandt andet fastsat regler for butikkers og restauranters brug af det offentlige vejareal til udstilling og udeservering med henblik på, at byrummet bliver til størst mulig glæde for Løkkens borgere, forretningsdrivende og besøgende.

Som noget nyt lægges der op til at indføre helårsgågade i det nuværende gågadeområde i Løkken med undtagelse af strækningen på Sdr. Strandvej mellem Norgesvej og stranden.

Se forslaget her

Har du bemærkninger til forslaget, kan du sende dit høringssvar senest den 13. februar 2022 til vejogtrafik@hjoerring.dk .

Du kan også sende et brev til: Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb.

Skriv gerne ”Den lille Gule – for forretningsdrivende i Løkken” i overskriften.

Har du spørgsmål?

Helene Østergaard Kristensen
Team Vej

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 15. december 2021 til 13. februar 2022