Tverstedvej 17, 9800 Hjørring

04-08-2021

Landzonetilladelse til anlæggelse af ridebane

Kontakt

Team Plan

Deadlines

Klagefrist

Dato 1. september 2021