Sønderskovvej 450, 9870 Sindal - Godkendelse af skovrejsning

17-08-2021

Hjørring Kommune har givet tilladelse til skovrejsning på Sønderskovvej 450, 9870 Sindal efter bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse samt lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kontakt

Team Natur

Deadlines

 

Klagefrist

14. september 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her