Debat og dialog

I Hjørring Kommune prioriterer vi dialogen med alle om konsekvenserne af de beslutninger, vi træffer hver dag som offentlig myndighed.

Vi vil gerne snakke med borgerne, foreninger, erhvervsliv, myndigheder og andre interesserede, for vi ser information og åbenhed som en forudsætning for, at vi kan få en reel diskussion om, hvordan opgaverne skal løses, og hvordan kommunen skal udvikle sig i fremtiden.

Nogle gange er snakken uformel som på de sociale medier, mens der er andre områder, hvor dialogen er sat i system - fx ifm. råd og nævnDe fleste af vores nævn, brugerbestyrelser og råd skal vi have ifølge loven. Andre har vi nedsat på eget initiativ. Disse råd, nævn og bestyrelser høres i sager, der vedrører deres område.