Byrådets medlemmer

Der sidder 31 politikere i Hjørring Kommunes Byråd. Læs mere om hver enkel kommunalpolitiker i nedenstående politikerprofiler.

Billede af borgmester Arne Boelt
Borgmester

Arne Boelt

Tlf.:     72 33 30 10
Mobil: 41 22 30 69
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

Jeg vil som borgmester...

… være garant for, at vi sammen skal finde fælles løsninger på vores fælles udfordringer.  Og det skal ske på tværs af det private erhvervsliv, offentlige myndigheder, byråd, foreningsliv, borgere og frivillige organisationer. Kodeordene for mig er samarbejde, fælles ansvar og forpligtelse. Mine grundlæggende værdier vil fortsat være ærlighed, troværdighed og respekt for forskellighed.

Den seneste tid har vist, at tryghed og sikkerhed er helt grundlæggende for os alle. Det kræver mere end nogensinde, at vi som kommune kan fungere i forhold til vores borgere, og at de kan regne med kommunen – også når hverdagen og vilkårene er anderledes og svære. Det stiller krav om, at vi er en robust kommune. For mig er det også lig med en økonomisk robusthed. Derfor skal vi fortsætte med at udvise rettidig omhu, når det kommer til det kommunale budget.

De næste mange år vil komme til at handle om energi, bæredygtighed og klima. På den helt store klinge er der sat mange mål som eksempelvis at reducere CO2-udledning, og at en større andel af vores energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder. Jeg vil arbejde for, at vi i Hjørring Kommune vil gøre det, der bedst understøtter en grøn og bæredygtig omstilling. Det er afgørende, at vi alle som én arbejder med den udvikling. Hvad enten det er de små eller de helt store skridt – om det er i vores hus, i haven - eller i store eller små virksomheder rundt om i kommunen. Det hele tæller, og det batter alt sammen. Vi skal alle bidrage til, at vi når de mål, vi har forpligtet os på – i både 2030 og 2050. Og det gør ikke noget, hvis vi er lidt på forkant…

Helt i tråd med ambitionerne om bæredygtighed og klima har vi i Hjørring Kommune vedtaget en strategi - Energiplan 2.0. Den indebærer blandt andet, at vi som kommune har en klar ambition om, at Hirtshals Havn skal være et knudepunkt for vedvarende energi. Hirtshals Havn skal være central i omdannelsen fra fossile brændstoffer, så fremtidens transportformer bliver på grøn og bæredygtig energi.

Vi har et væld af foreninger, gode idrætsfaciliteter, vores teater og ikke mindst en natur, som indbyder til oplevelser og aktiviteter. Hjørring Kommune skal være fremtidens mødested i Vendsyssel. Vi skal fortsætte med at udvikle alle de gode kulturtilbud og aktiviteter - og gerne flere. Det er afgørende, når vi skal tiltrække arbejdskraft. Det kan være unge nyuddannede, børnefamilier og andre, som ikke alene skal flytte til vores kommune på grund af et job, men også fordi der er mange tilbud og muligheder at fylde fritiden med.

I den bæredygtige udvikling med klimamål og den grønne omstilling vi har taget hul på, vil spiller hvervslivet en vigtig rolle – mange virksomheder er allerede i gang, og med det følger også flere jobs og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

Det er vigtigt for mig, at vi i fællesskab understøtter hele denne udvikling – både os politikere, kommunen, virksomhederne og - ja, os alle sammen. Kun på den måde kan vi sammen nå de fremtidige ambitiøse klimamål, vi alle har forpligtet os på.

Jeg mener, at alle skal have mulighed for at bidrage efter evne og sammen kæmpe for et stærkt fællesskab. Jeg satser stærkt på, at vi skal være på forkant fremfor på bagkant. På den måde sikrer vi en sund og bæredygtig udvikling med vækst til gavn for os alle.

 • Formand for Økonomiudvalget
 • Valgbestyrelsen
 • Kommunernes Landsforenings repræsentantskab
 • Aalborg Lufthavns kommunale repræsentantskab
 • Hjørring Erhvervscenter
 • Kommunekontaktrådet - formand
 • Løn- og Personaleudvalget (KL) – bestyrelsespost
 • Formand for Nordjyllands Beredskab I/S 
 • Hirtshals Havn - næstformand
 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Balance Danmark
Billede af kommunalpolitiker Børge Bech
Byrådsmedlem

Børge Bech

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 03
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

Født i 1952, og er samboende med Anette i hus i Løkken by, nær klit og strand. Vi har ingen børn, men flere dyr. Vores fælles fritidsinteresse er golf og fritidsliv samt vores dyr. Derudover sætter jeg pris på havfiskeri og oplevelser i naturen. 

Jeg har stærke rødder i kommunen, da jeg er født og opvokset i Løkken, og har boet der hele mit liv, og har således et godt lokalkendskab.
Derudover har jeg en stor indsigt i kommunal virksomhed efter godt 43 års ansættelse i administrationen. Først i Løkken-Vrå Kommune (ca. 30 år som bl.a. afdelingsleder/forvaltningschef), og dernæst i Hjørring Kommune fra 1. januar 2007.

Endvidere har jeg omkring 45 års erfaring med foreningsarbejde, bestyrelsesposter og forskellige tillidshverv.

Lokal- og Byrådspolitik handler om mennesker, dvs.

 • bosætning, levevilkår og livsbetingelser,
 • de unges opvækst, læring og fremtid,
 • de ældre, syge, svage og handicappedes pleje,
 • uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder,
 • fritidsaktiviteter og kulturoplevelser.

Mit fokus er på fremdrift og udvikling indenfor disse områder, baseret på en solid kommunal økonomi. Jeg lægger desuden stor vægt på en hurtig, effektiv og smidig sagsbehandling for borgere og erhvervsliv.

 • Formand for Udvalget for Folkeoplysning
 • Teknik & Miljøudvalget
Billede af kommunalpolitiker Carsten Andersen
Byrådsmedlem

Carsten Andersen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 42
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
 • Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling
Billede af kommunalpolitiker Chelina Bagger
Byrådsmedlem

Chelina Bagger

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 41
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

 • Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
 • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Billede af kommunalpolitiker Helmuth Zickert
Byrådsmedlem

Helmuth Zickert

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 35
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

 • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
 • Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Billede af byrådspolitiker Laila Zielke
Byrådsmedlem

Laila Zielke

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 40
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

Jeg er født og opvokset i Hirtshals og gift med Michael. Sammen har vi 3 voksne sønner.

Jeg har arbejdet indenfor turisme og markedsføring i mere end 20 år. Fritiden bruges ofte i det lokale foreningsliv og som frivillig i forskellige sammenhænge.

Lokalpolitik handler for mig om at skabe trygge rammer for den enkelte borger, hvor rummelighed, sundhed og mulighed for udvikling er centralt. Det gælder for vores børn, unge, sårbare og seniorer. Gode uddannelsesinstitutioner og brede fritids- og kulturtilbud er afgørende i forhold til at skabe trivsel og øget bosætning. Vi skal støtte iværksættere og skabe optimale rammevilkår for nye og eksisterende arbejdspladser, som bidrager til kommunal udvikling og dermed mulighed for bedre vilkår for os alle.

Hjørring Kommune skal være en grøn kommune, hvor vi passer godt på miljøet og på vores storslåede natur - til glæde for os lokale borgere og kommunens mange turister.

 • Økonomiudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kunstudvalg
 • Præmierings-komité, Hjørring Kommunes Arkitekturpris
 • Bestyrelse, Nordsøen Oceanarium
Billede af byrådspolitiker Mai-Britt Beith
Byrådsmedlem

Mai-Britt Beith

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 22
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Mehrsad Sadjadi
Byrådsmedlem

Mehrsad Sadjadi

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 44
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

 • Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
Billede af byrådsmedlem Michael Harritslev
Byrådsmedlem

Michael Harritslev

Tlf.:     
Mobil: 41 22 38 71
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

 • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
 • Bestyrelsen i AVV
Billede af byrådspolitiker Mogens Bjerre
Byrådsmedlem

Mogens Bjerre

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 43
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
 • Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling
 • Stedfortræder i BUU
Billede af byrådspolitiker Ole Ørnbøl
Byrådsmedlem

Ole Ørnbøl

Tlf.:     
Mobil: 41 22 30 59
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

Jeg er født i Bjergby, men nu bosat i Hjørring sammen med min hustru Sinne og far til to voksne sønner. Er gået på pension efter 40 år som Falckredder. 

Da jeg blev valgt som tillidsmand hos Falck i Hjørring midt i 1970'erne, blev jeg bidt af politik, og i 1990 blev jeg valgt ind i Hjørring Byråd i første forsøg.

Jeg har lagt arbejde og hjerteblod i det kommunalpolitisk arbejde i Hjørring Kommune lige siden, og til trods for de mange år i politik syntes jeg stadigvæk det er spændende, det at være med til at udvikle den kommune man er en del af, på demokratisk vis gennem dialog og holdninger, er noget der tiltaler mig. 

Med baggrund i de mange års arbejde og erfaring i byrådet lægger jeg stor vægt på åbenhed, ærlighed samt en optimistisk tro på fremtiden. Og så tager jeg afsæt i socialdemokratiske kerneværdier, når der skal træffes beslutninger.

Det er min holdning, at de midler, der er til rådighed, skal vi bruge klogt og med tanke på de udfordringer, Hjørring Kommune står overfor.

Derudover mener jeg 

 • At politiske beslutninger skal træffes i respekt for, at der er plads til alle
 • At vi skal arbejde for, at vi kan bo i en bæredygtig kommune
 • At vores kommune skal være et godt sted at bo for alle aldersgrupper.
 • At kommunen skal have fokus på fremtid og vækst
 • Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
 • Udvalget for Folkeoplysning
 • Bestyrelsen for Hjørring Vandselskab, Formand
Billede af byrådspolitiker Peter Duetoft
Byrådsmedlem

Peter Duetoft

Tlf.:     
Mobil: 40 54 66 60
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

Jeg stammer fra Holbæk (født 1950). Flyttede til København som 18 årig og kom med i politisk arbejde. I 1974 meldte jeg mig ind i Centrum-Demokraterne. Her begyndte jeg at rejse Danmark rundt som partiets rejsesekretær. Fra 1978-87 var jeg landsformand for partiet. I 1987-88 var jeg medlem af Europa-Parlamentet. I 1988 blev jeg valgt til Folketinget her i Nordjylland.

I 1995 syntes jeg tiden var inde til at flytte til min valgkreds, så i januar 1995 rykkede jeg til Pakhuset i Sindal. 

Jeg synes demokrati er at tale med og arbejde for mennesker. Derfor har jeg også i hele mit politiske liv været specielt optaget af de udsatte grupper.

I mine mange år i Folketinget var jeg bl.a. formand for Folketingets Finansudvalg og Formand for Udenrigspolitisk Nævn. Jeg var i en længere periode formand for CDs folketingsgruppe og politisk ordfører. Det gav naturligvis megen erfaring – så efter min folketingstid, har jeg bl.a. været leder af en række EU og FN demokrati projekter rundt i verden (bl.a. Kasakhstan, Kirgisistan, Georgien, Azerbaijan, Vietnam og Kosovo). De nye demokratier starter jo på bar bund og skal selvfølgelig gennem mange af de udfordringer, vi har haft siden 1849 – derfor kan vi støtte og rådgive.

I 2010 blev jeg valgt til Hjørring Byråd, hvor jeg nu er gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe. Jeg er også medlem af økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. Endvidere er jeg formand for Integrationsrådet – på en måde en naturlig forlængelse af mit arbejde med demokrati (Jeg har før prøvet lokalpolitik, da jeg var medlem af Københavns Amtsråd fra 90-93).

Jeg er en ”gammeldags” politiker i den forstand, at menneskelig kontakt - ”ud at se og høre” - har været devisen i mit politiske liv. Antallet af forsamlingshuse, mødesteder og debatforeninger, hvor jeg har diskuteret eller holdt foredrag er ganske stort. Jeg synes demokrati er at tale med og arbejde for mennesker. Derfor har jeg også i hele mit politiske liv været specielt optaget af de udsatte grupper, hvad enten det er de sindslidende, de handicappede eller indvandrere og flygtninge. I de seneste år har det specielt været ”medmenneskelighed”, der har optaget mig – altså kampen mod ensomhed, skubben til side eller penge/karriere frem for alt. Jeg holder hvert år mange foredrag og diskussions arrangementer – bl.a. i Nordjylland.

Jeg synes demokrati er at tale med og arbejde for mennesker. Derfor har jeg også i hele mit politiske liv været specielt optaget af de udsatte grupper

Et demokrati skal måles på den måde, vi behandler udsatte grupper på. Derfor må alt ikke gå op i tal og kolonner. Politik handler om mennesker.

Oprindelig er jeg historiker, men prøvede i min studietid mange forskellige jobs - trykker hos Toldvæsenet, lærer vikar, biblioteks medhjælper, taxachauffør etc. Men netop min historiebaggrund gør, at jeg gerne vil sætte ting i relief – og netop nu, skal vi passe på vort demokrati. Det er ved at blive lidt for poppet – og kulisser uden indhold.

Jeg har en fast månedlig klumme i Nordjyske, ligesom jeg har skrevet nogle bøger. I den forløbne tid har jeg skrevet tusindvis af artikler, og arbejder i disse måneder på en bog om demokrati (håber den bliver færdig!).

Når jeg er hjemme, elsker jeg at læse bøger (har været boganmelder på Nordjyske) eller se film (yndlingsfilm Cassablanca). Men at gå tur med min lille hunde-veninde skotten Maggie (f.eks. på Tversted Strand eller i Skt. Knuds Kilde) hører jo også med til topoplevelserne.

Jeg er i 19 år kommet sammen med Ida, der underligt nok har kunnet holde mine særheder og min omkringfarende livsstil ud.

Jeg synes det har været en udfordring at komme i byrådet. På mange måder er det vanskeligere end at være i Folketinget. I Folketinget er det de store linier og rammer – mens kommunalpolitik er politik i dagligdagen – og der er ”afregning ved kasse 1”, når man går ned på gaden. Det sætter tingene i relief.

Så derfor er jeg glad for at kunne være med til at kæmpe for, at Hjørring Kommune kan være et godt sted for mennesker.

 • Økonomiudvalget
 • Bestyrelsen for Nordsøen Oceanarium, Formand
 • Bestyrelsen for Vendsyssel Historiske Museum
Billede af byrådspolitiker Thomas Klimek
Byrådsmedlem

Thomas Klimek

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 39
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

 • Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Billede af byrådspolitiker Tim Jensen
Byrådsmedlem

Tim Jensen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 32
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

Jeg er opvokset i Børglum med mine forældre og 3 søskende. I dag bor jeg lidt uden for Tårs med min dejlige kone og vores 4 skønne tøser Josephine, Juliane, Jasmin og Jennifer, i alderen 10-18. Mine interesser ligger derfor blandt andet inden for børne- og unge-området. Min plads i byrådet gør det nu muligt for mig at bidrage med mine erfaringer på området.

Jeg er uddannet automekaniker i 1990, og arbejdede indtil år 2000 som dette. Derefter 10 år som værkfører og jeg er i dag uddannet som certificeret servicerådgiver, og arbejder hos Uggerhøj i Brønderslev. 

Min fritid går med min familie og deres interesser. Jeg er også involveret i motorsport, og har en stor passion for saltvandsfisk og koralrev.

Allerede i en tidlig alder fik jeg interesse for politik, og jeg meldte mig ind i 1987 som DSU'er i gl. Sindal kommune. Jeg har blandt andet været formand for Hjørring partiforening og næstformand i Hjørringkredsen.

I min hverdag har jeg stor fokus på fællesskab og samarbejde. Det er med det værktøj i bagagen, jeg går ind i byrådsarbejdet.

 • Formand for Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling
 • Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
Billede af byrådspolitiker Jette Kirkeby
Byrådsmedlem

Jette Kirkeby

Tlf.:    
Mobil: 41 93 77 55
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

 • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
 • Bestyrelsen i Hjørring Vandselskab
Billede af byrådspolitiker Sven Bertelsen
Byrådsmedlem

Sven Bertelsen

Tlf.: 98 98 17 42   
Mobil: 41 22 30 63
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

 • Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
 • Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling
Billede af byrådspolitiker Kim Bach
Byrådsmedlem

Kim Bach

Tlf.:     
Mobil: 41 22 30 67
Send en mail

 

Parti: Konservative (C)

 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Udvalget for Folkeoplysning
Billede af byrådspolitiker Mette Jensen
Byrådsmedlem

Mette Jensen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 47
Send en mail

 

Parti: Konservative (C)

Jeg er født og opvokset i Hirtshals og er gift med Karl Aage. Vi har sammen tre voksne børn.

Vi driver sammen en handelsvirksomhed fra vores hjem, hvor jeg varetager bogholderiet. Ved siden af dette er jeg ansat som koordinator af Hirtshals Fiskefestival, hvor jeg udover planlægning af selve festivalsdagen også står for udvikling af nye tiltag, som sætter fokus på, at få flere til at spise frisk fisk fra Hirtshals.

Oprindeligt er jeg bankuddannet, men har haft forskellige jobs. Jeg har været ansat som boligrådgiver hos en ejendomsmægler og valutarådgiver hos fiskevirksomhed. Ved den tidligere Hirtshals Kommune var jeg vikar på det daværende Erhvervs- og Turistråd. Senere blev jeg administrativ koordinator ved Genoptræningscenter Lynggården og skolesekretær på Horne Skole. Da vi blev en del af Hjørring kommune, blev jeg administrativ leder af Trekløver Skolecenter og herefter ved Tårs Skolecenter og senere koordinator ved Hjørring Musiske Skole.

Jeg er desuden i bestyrelsen for Hirtshals Fyr Fond og er medlem af Lions i Hirtshals.

Min fritid tilbringer jeg gerne i selskab med min familie og gode venner - eller med en smuttur til Aarhus, hvor vores drenge bor.
 • Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
 • Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
 • Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling
 • Hirtshals Fyrs bestyrelse
Billede af byrådspolitiker Per Møller
1. Viceborgmester

Per Møller

Tlf.:     
Mobil: 40 81 65 31
Send en mail

 

Parti: Konservative (C)

I min politiske hverdag som 1. Viceborgmester og formand for Sundhed, Ældre og Handicapudvalget i Hjørring kommune arbejder jeg for at skabe et lokalt og regionalt samfund i balance. Målet er større frihed og stærke fællesskaber. I mit politiske arbejde repræsentere jeg Det Konservative Folkeparti, og herigennem er jeg udpeget til tillidshverv i bl.a. Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland og i repræsentantskabet for Kommunernes Landsforening (KL).

Jeg er klar til at tage ansvar. For dig og for Danmark.

Privat er jeg gift med Anja, og vi har sammen 3 børn. Vi bor i Hjørring og driver en mindre konsulentvirksomhed indenfor træning, trivsel og sundhed samt har et par udlejningsejendomme. Oprindeligt er jeg udlært murer og har videreuddannet mig til byggetekniker og ejendomsmægler. Desuden har jeg taget uddannelser som NLP-Coach, personlig træner og kostvejleder samt en række instruktøruddannelser i bl.a. cykling, fitness- og TRX-funktionel træning.

I min fritid - når jeg ikke beskæftiger mig med politik - er jeg aktiv i et fitnesscenter, løber flere hel- og halvmaratons årligt og har indtil videre kørt 3 ironmans samt flere mellemlange triathlons. Jeg værdsætter en fysisk aktiv hverdag – og en masse hygge - sammen med familie og venner.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf. eller mail.

De bedste hilsner
Per Møller

 • Økonomiudvalget
 • Formand for Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget
 • Sundhedskoordinationsudvalget Region Nordjylland (Næstformand)
 • KL´s Repræsentantskab
Billede af byrådspolitiker Jørgen Bing
Byrådsmedlem

Jørgen Bing

Tlf.:     
Mobil: 41 22 30 54
Send en mail

 

Parti: Socialistisk Folkeparti (F)

Jeg er født i  1956 og uddannet skuespiller v/ Århus Teater 1981-84. Jeg er gift med Vibeke, som jeg har to dejlige døtre med. Til daglig bor jeg i naturidyl, langt ude på landet.

Jeg vil arbejde for, at Hjørring Kommune får skabt sammenhæng i vores indsats inden for teknik- og miljøområdet. Både internt, men også m.h.t. en nødvendig opdatering af vores rolle i et globalt samfund. Vi har et lokalt ansvar for verdens samlede tilstand - og det ansvar må vi være politisk modne nok til at forstå og påtage os.

Mange borgere og virksomheder er afhængige af en hurtig og fleksibel behandling i det kommunale sagsbehandlingssystem. Det skal være mit mål, at denne servicering vil foregå så effektiv som muligt - trods de stadigt snævrere økonomiske rammer kommunerne får stillet til rådighed.

De fysiske vilkår vi har i kommunen - både de menneskeskabte samt vores unikke natur - skal danne rammen om borgernes liv og give gode oplevelser for vores gæster. Det er derfor nødvendigt at vi handler med omtanke og tænker langsigtet, når vi beskæftiger os med disse områder. 

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling
 • Bestyrelsen for AVV, Formand
Billede af byrådspolitiker Per Hyldig
Byrådsmedlem

Per Hyldig

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 17
Send en mail

 

Parti: Dansk Folkeparti (O)

Jeg er opvokset i Hjørring, hvor jeg er gift med Lone og har to piger - Michelle og Madeleine. Min skolegang var på HPR og efterfølgende på tekniske skole i Hjørring. Jeg har efter endt læreplads haft job i autobranchen og industri, men efter godt 10 år i branchen åbnede muligheden for at uddanne mig til flymekaniker i forsvaret, hvor jeg både fik mulighed for at prøve kræfter med jagerfly i Aalborg og  redningshelikopter i Karup. Men som man siger; øst, vest - hjemme bedst, så jeg mellemlandede i Sindal lufthavn i et par år, inden jeg takkede ja til at vende tilbage til autobranchen, hvor jeg i dag er skadesansvarlig ved et autofirma i Hjørring, som giver mig plads til at udfolde mig på den politiske bane.

Min fritid bruger jeg sammen med min familie og går ikke af vejen for at køre en tur på min motorcykel med vennerne eller i vores veteranbil sammen med min familie og vores lille hund.

 • Arbejdsmarkedsudvalget, Næstformand
Billede af byrådspolitiker Dan Andersen
Byrådsmedlem

Dan Andersen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 30
Send en mail

 

Parti: Lokallisten (T)

Jeg er født i 1973, og har altid boet i Hirtshals.  Jeg er gift og har 2 døtre. Jeg er udlært ved Nyfrost på havnen i Hirtshals i 1994, og har efterfølgende altid arbejdet på Hirtshals Havn. Jeg har blandt andet haft job hos Wärtsilä, og arbejder nu ved Iceberg Seafood, som er Grønlandsk ejet. Her arbejder jeg med logistik og administration.

Min største fritidsaktivitet gennem årene har været fodbold, og her har jeg været både træner og bestyrelsesmedlem, men først og fremmest spiller i Hirtshals Boldklub.

Jeg er formand for Foreningen 2008, som ejer og driver kunstgræsbanen på Nejst.

Jeg var formand for dagplejens forældrebestyrelse, da mine børn var små, og det var her, jeg fik interesse for politik. I 2005 blev jeg valgt ind i sammenlægningsudvalget, men var nødt til at træde ud på grund af mit job. 

Jeg har siddet i bestyrelsen for Lokallisten i en årrække, og er også valgt for Lokallisten, da jeg tror på personer frem for partier. 

 • Økonomiudvalget
 • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
 • Udvalget for Folkeoplysning
Billede af byrådspolitiker Michael Engbjerg
Byrådsmedlem

Michael Engbjerg

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 48
Send en mail

 

Parti: Venstre (V)

Mit navn er Michael Engbjerg, jeg er årgang 1963, født, opvokset og bor stadig i Hirtshals. Jeg er gift med Susanne, og vi har 2 voksne børn og et dejlig barnebarn. Alle bor i Hjørring Kommune.

Jeg har ingen uddannelse, da jeg var en af de drenge, der heller ville arbejde med fisk på havnen i Hirtshals (i stedet for at gå i skole), og der startede jeg min karriere, da jeg var 15 år.

Mit arbejdsliv har altid handlet om fisk, og jeg har arbejdet som fiskesorterer, produktionsleder i fiskeindustrien og Area Sales manager, hvor jeg rejste rundt i verden for at projekterer fiskefabrikker og sælge produktionsudstyr til fiskeindustrien. I min nuværende stilling er jeg international fiskeopkøber for en stor virksomhed i Danmark, hvor jeg bl.a. opkøber fisk i Danmark og flere europæisk lande.

Min fritid bliver hovedsageligt brugt sammen med familien, men der bliver altså også tid til at se en del fodbold, hvor jeg følger det lokale hold i Hirtshals og selvfølgelig også Vendsyssels FF. Men når vejr og vind tillader det, er jeg en inkarneret fritidsfisker. Havet, sø-luft og højt til himlen er en fantastisk afstressende kombination for mig.

Vores kommune er jo et godt sted at være, men der er altid plads til forbedringer, og det vil jeg gerne være med til at gøre en indsats for i mit politiske virke. Min tilgang til det politiske arbejde i Hjørring Byråd vil være, at bruge den sunde fornuft og det motto, som jeg altid har haft i tankerne siden starten af mit arbejdsliv: ”Hvor der er vilje, er der vej” - og dette har virket meget godt for mig indtil nu.

 • Teknik- og Miljøudvalget
Billede af byrådspolitiker Bjarne Mølgaard
Byrådsmedlem

Bjarne Mølgaard

Tlf.:    
Mobil: 41 22 37 32
Send en mail

 

Parti: Venstre (V)

 • Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
 • Udvalget for Folkeoplysning
Billede af byrådspolitiker Claus Mørkbak Højrup
Byrådsmedlem

Claus Mørkbak Højrup

Tlf.:    
Mobil: 30 54 76 43
Send en mail
 

Parti: Venstre (V)

Værdier 

En politiker i Hjørring Kommune skal tænke ud over økonomi, tal og regnskaber. Budgetter er væsentlige, men vi har embedsmænd til at kværne tal. Politikere skal kæmpe for værdier, træffe de rigtige beslutninger og se det store billede. Hvis man gør det - og skaber resultaterne - så følger økonomien med.

Hvorfor opstille til byrådet?

Det betyder noget for mig at tage ansvar. Man må aldrig være ligeglad med sine omgivelser. Jeg ser, hvordan byrådets beslutninger påvirker mit liv, min virksomhed, min kones arbejde og mine børns hverdag. Hvis jeg er uenig i lokalpolitikken, kan jeg brokke mig i et læserbrev - eller jeg kan træde frem og gøre noget selv.

 • Arbejdsmarkeds- og Uddannnelsesudvalget
 • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Billede af byrådspolitiker Henrik Jørgensen
Byrådsmedlem

Henrik Jørgensen

Tlf.:    
Mobil: 41 93 77 20
Send en mail

 

Parti: Venstre (V)

Jeg holder af musik fra rå rock til bevægende opera. Jeg har stor interesse for kunst og kultur. Dyrker motion, golf og en god skitur. Verdens udvikling, det nære samfund og menneskets ligeværd ligger mig meget på sinde. Jeg er religiøs på en søgende måde, og tror på det gode i mennesker. Jeg tror på, at det vi mennesker har skabt også kan ændres af os mennesker og derfor kan det meste lade sig gøre – hvis vi vil, og er enige om det.

Jeg er født i 1956 og opvokset i Hjørring hos mine bedsteforældre. Jeg har siden 1979 været gift med Gitte. Vi har fire døtre Christina, Louise, Anne og Lotte og fire børnebørn. 

Jeg er udlært i Søren Holm Isenkram i Hjørring, og har slået mine folder i 13 år i forskellige jobs i Dansk Supermarked, herunder etablering af Bilka varehuse i Slagelse og Næstved.

Turen gik til FDB som direktør, og næsten ti gode år, der blev afsluttet med dannelsen af COOP Norden, der er en fusion af de kooperative forretningsenheder i Danmark, Norge og Sverige.
Her jeg lærte det politiske håndværk. Flere hundrede selvstændige brugsforeninger, butiksbestyrelser, repræsentantskaber og hovedbestyrelser i Danmark, Norge og Sverige skulle se den samme ide og vision og stemme ja til at danne COOP Norden. Det gjorde de. 

Det var også i FDB perioden, jeg arbejdede i Fakta som direktør, hvor vi fandt på sloganet ” Det tager kun 5 minutter – men vi vil så gerne have du bliver lidt længere” og ”Har du talt med din fakta medarbejder i dag”. Motiverede medarbejdere er den vigtigste forudsætning for en organisations succes.

Derefter gik turen til IC Companys, en dansk succes inden for mode med mange kendte mærker, bl.a. Inwear, Peak Performance, Tiger of Sweden samt mange flere. Dengang med butikker i hele verden fra Canada i vest til Polen i øst. Mange forskellige kulturer at forene om et fælles mål.

I 2003 gik turen hjem til Hjørring. Det havde vi talt om i flere år, at vi ville og nu kom muligheden, da jeg fik tilbudt et job i DTF travel. Jeg blev senere medejer af virksomheden, som vi solgte til Stena Line i januar 2011.

Jeg sidder i forskellige virksomhedsbestyrelser og er selvstændig forretningsmand.

Jeg er klar til at tage en tørn i byrådet for min barndomsby, og gøre den indsats der er nødvendig for at sikre en god fremtid for vores kommune.

Der skal tænkes nyt – der skal tænkes anderledes i den situation, som tegner sig i fremtiden.

Heldigvis er der flere muligheder end forhindringer i vores verden og er jeg sikker på, at vi gennem samarbejde og politisk vilje kan udstikke de nødvendige rammer for at skabe vækst i Hjørring kommune –  en kommune midt i Skandinavien. En kommune med plads til mennesker og livskvalitet. En kommune hvor vi tør tage de rigtige beslutninger, tænke langsigtet, være ambitiøse og visionære i vores handlemåde. 

 • Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling
 • Bestyrelsen for Vendsyssel Teater, Formand
 • Bestyrelsen for Hjørring Erhvervsråd
 • Bestyrelsen i Vendsyssel Kunstmuseum
 • Bestyrelsen i Kulturmødet Mors
 • Bestyrelsen for Kornets Hus
 • Kunstudvalget i Hjørring Kommune
 • Præmieringskomiteen for Hjørring Kommunes arkitekturpris
 • Folketingskandidat (V), Brønderslev Kredsen

Billede af byrådspolitiker Jørgen Christensen
Byrådsmedlem

Jørgen Christensen

Tlf.:    
Mobil: 41 93 77 11
Send en mail


Parti: Venstre (V)

Jeg er født i 1953 og bosat i Horne. Efter 44 år som sparekassemand i Hirtshals gik jeg i 2015 på efterløn og i 2018 på pension. Jeg var i 21 år ansat i Hirtshals Sparekasse/Spar Nord Bank og 23 år i Jelstrup-Lyngby Sparekasse/Sparekassen Vendsyssel.

Min fritid har jeg gennem årene brugt på foreningsarbejde, bl.a. var jeg 1992-2000 formand for Radio Hirtshals (Skaga FM), fra 1992-1999 næstformand i Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og omegn, siden 1998 bestyrelsesmedlem i Venstre i Hirtshals og omegn, fra 2006-2019 i bestyrelsen for Hirtshals Turistforening, heraf formand fra 2008-2019, fra 2015-2019 næstformand i Hirtshals Fiskefestival. Siden 2017 i bestyrelsen for Byforum Hirtshals, og fra 2021 i bestyrelsen for Mygdalgruppen – Mygdalhus.

Kommunalpolitisk har jeg været medlem af Hirtshals Byråd 2002-2006, hvor jeg var medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Jeg har været medlem af Hjørring Byråd siden 2010 og har fra 2018 tillige været næstformand for Venstres byrådsgruppe.

Jeg genopstiller til Kommunalvalget den 16. november 2021.

 

Mine mærkesager ved valget i 2017:

 • Bidrage til et fortsat samarbejdende Byråd, der opnår resultater til glæde for alle i hele Hjørring Kommune
 • Fortsat sikre en ansvarlig økonomisk politik med fastholdelse af en robust kassebeholdning
 • Skabe borgervelfærd for alle
 • Sikre en tryg og værdig ældrepleje
 • Styrke det nære sundhedsvæsen
 • Tilbyde børnefamilier moderne og fleksibel børnepasning
 • Drive en robust folkeskole med fokus på faglighed og sociale kompetancer
 • Sikre en tidlig og individuel indsats overfor ledige, syge, integrationsborgere, m.fl.
 • Støtte et blomstrende fritids- og kulturliv i hele Hjørring Kommune
 • Vedligeholde vore veje, cykelstier, fortove, gågader, offentlige toiletter, m.m.
 • Bosætning er nøglen til fremgang i hele Hjørring Kommune
 • Arbejde for at kommunen fortsat har en decentral struktur
 • Skabe rammerne for vort erhvervsliv, så der kan skabes flere arbejdspladser og dermed vækst
 • Bakke op om Hirtshals Havns udvikling som kommunens erhvervslokomotiv
 • Bakke op om 4 nye vindmøller på Hirtshals Havn
 • Udvikle Norgessatsningen indenfor jobs, off-shore, industri, byggeri, handel, turisme, kultur, m.m.
 • Give turismen vilkår, så dette erhvervs store potentiale kan udnyttes til vækst og glæde for alle
 • Sikre de kystnære turistbureauer
 • Bakke op om den decentrale Borgerservice i Hirtshals, Sindal og Vrå
 • Fastholde og udbygge Hjørring som Vendsyssels uddannelsesby nr. 1
 • Bakke op om vore landdistrikter, der med deres ildsjæle gør en kæmpe indsats
 • Følge de nuværende områdefornyelser til dørs, og bakke op om fremtidige
 • Bakke op om Naturmødet

Det er ingen sag at bruge pengene – kunsten er at skaffe dem!

  • Økonomiudvalget
  • Formand for bestyrelsen for Vendsyssel Historiske Museum VHM
  • Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed
  • Naturmødet i Hirtshals (bestyrelsen)
  • Turismedialogforum for Hjørring Kommune
  • Destination Nordvestkysten (personlig stedfortræder for borgmesteren)
  • Udvikling Hærvejen (suppleant for borgmesteren)

  Herudover er jeg som privatperson engageret i

  • Nord Energi (repræsentantskabet)
  • Det rådgivende udvalg ”ENV-Fonden”
  • Byforum Hirtshals (bestyrelsen)
  • Venstre i Hirtshals og omegn (bestyrelsen)
  • Mygdalgruppen – Mygdalhus (bestyrelsen)

 

Billede af byrådspolitiker Lone Olsen
Byrådsmedlem

Lone Olsen

Tlf.:    
Mobil: 41 93 77 46
Send en mail

 

Parti: Venstre (V)

 • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Billede af byrådspolitiker Svenning Christensen
Byrådsmedlem

Svenning Christensen

Tlf.:    
Mobil: 21 72 14 27
Send en mail
 

Parti: Venstre (V)

 • Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
 • Grundlisteudvalget
 • Hegnsynet
 • Det Grønne Råd
Billede af byrådspolitiker Søren Smalbro
2. viceborgmester

Søren Smalbro

Tlf.:    
Mobil: 22 74 97 22
Send en mail

 

Parti: Venstre (V)

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Formand for Teknik- og Miljøudvalget
 • Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling
 • Valgbestyrelsen i Hjørring Kommune
Billede af byrådspolitiker Louise Bilde Hvelplund
Byrådsmedlem

Louise Bilde Hvelplund

Tlf.:    
Mobil: 41 93 77 33
Send en mail 

Parti: Enhedslisten (Ø)

 • Økonomiudvalget
 • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
 • Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling

 

 

 

Liste med kontaktoplysninger på

Byrådets medlemmer

Download den hér

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.