Kystliv

Hjørring Kommune har 50 km kystlinje, der er i konstant forandring. Det gælder både natur, landskaber, byer og sommerhusområder.

Derfor skal vi have sat ord på en fælles retning for, hvordan vi skal håndtere de forandringer der kommer, og den udvikling vi ønsker i vores kystområder. Den drøftelse har vi inviteret en håndfuld af borgere med til.

Gruppens medlemmer

Gruppen kommer til at bestå af:

 • Tre borgere fra kommunens kystområde
  Hege Lovise Aaen
  Kirsten Wisborg
  Per Hougaard

 • Fire medlemmer af udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling:
  Louise Hvelplund (formand for gruppen)
  Tove Marquardsen
  Mette Jensen
  Mogens Bjerre

 • To repræsentanter fra turisterhvervet
  Martin Svendsen
  Rikke Vandsted

 • To eksterne fagpersoner, der arbejder med by- og turismeudvikling
  Lea Holst Laursen, Aalborg Universitet
  Jacob R. Kirkegaard Larsen, Dansk Kyst- og Naturturisme

Praktisk info

Praktisk info

Der er tre møder i efteråret 2019: tirsdage 27/8, 29/10, 17/12 fra kl. 15.00 til kl. 18.00.
Mødedatoer for 2020 er endnu ikke fastlagt, men vi forventer, at der bliver afholdt fem møder.

Som udgangspunkt finder møderne sted på Rådhuset i Hjørring.