Boligliv

Hjørring Kommune skal have et velfungerende og attraktivt tilbud af boliger til vores borgere og tilflyttere til kommunen.

Derfor skal vi have sat ord på en fælles retning for, hvordan vi sammen finder en retning for hvilke boliger vi i fremtiden vil bo i og de måder vi vil bo på. Den drøftelse har vi inviteret en håndfuld af vores borgere med til.

Gruppens medlemmer

Gruppen kommer til at bestå af:

 • Seks borgere fra Hjørring Kommune

 • Fire politikere:
  Søren Smalbro (formand for gruppen)
  Sven Bertelsen
  Tim Jensen
  Jørgen Bing

 • En til to fagpersoner der har viden indenfor by- og boligudvikling

Praktisk info

Praktisk info

Der er tre møder i efteråret 2019: tirsdage 27/8, 29/10, 17/12 fra kl. 15.00 til kl. 18.00.
Mødedatoer for 2020 er endnu ikke fastlagt, men vi forventer, at der bliver afholdt fem møder.

Som udgangspunkt finder møderne sted på Rådhuset i Hjørring.