Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling

Formålet med udvalget er at styrke helhedsorientering i arbejdet med den strategiske by- og landdistrikts-udvikling i Hjørring Kommune.

Dette udvalg blev etableret i forbindelse med kommunalvalget i 2017. Politikerne i byrådet ønskede at styrke dialog og samspil med både borgere og lokalområder i kommunen.

Udvalget arbejder med fokus på udviklingen af byer og landdistrikter over hele kommunen. Samtidig er der en forståelse af at byer og landdistrikter på hver deres måde er hjørnestene for bosætning, turisme, erhvervsudvikling og kultur- og fritidstilbud. Udvalget skal udvikle anbefalinger og forslag til tiltag, der styrker byudviklingen ud fra princippet om, at byerne, på hver deres måde, er hjørnesten for bosætning, turisme, kultur- og fritidstilbud samt erhvervsudvikling mv. i Hjørring Kommune.

Det er samtidig en præmis for udvalgets arbejde, at udviklingen i byerne og i landdistriktet er tæt forbundet med og afhængig af nye måder at arbejde sammen på i samspillet mellem kommunen, erhvervslivet og borgere omkring frivillighed i lokaldemokratiet og i byudviklingen.

Det er politikernes ønske at udviklingen skal ske så tæt på borgere, byer og landsbyer som overhovedet muligt. Så dialog og samspil mellem borgere og politikere helt afgørende når det handler om at udvikle og tænke nyt.

Se dagsordener og referater for Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling

Kommissorium for § 17, stk 4 - Udvalg for strategisk by- og landdistriktsudvikling

Boligliv - Arbejdsgruppe under §17-udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling

Kystliv - Arbejdsgruppe under §17-udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling

Udvalget for Strategisk by- og landdistriktsudvikling vil gerne have dig med på råd. Det betyder noget for os at høre, hvad du som borger tænker og mener. Læs mere her:

Vær med til at udvikle din kommune

Datoer for møder i 2019:

22. januar 26. februar 19. marts
23. april 28. maj 25. juni
27. august 17. september 29. oktober
26. november 17. december  

Medlemmer