Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planmæssige og det miljømæssige område samt på de tekniske og forsyningsmæssige områder.

Udvalget har ansvaret for drift og vedligeholdelse af kommunale udlejningsejendomme, af arealer samt af kommunens ejendomme i øvrigt, herunder for selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Endelig varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens by- og landdistriktsudvikling.

Udvalgets møder ligger oftest kl. 11.00.

Se dagsordener og referater for Teknik- og Miljøudvalget

Datoer for møder i 2020:

 

15. januar 5. februar 4. marts
25. marts  1. april 15. april
29. april 13. maj  10. juni
24. juni 12. august  26. august
2. september 23. september 7. oktober
28. oktober 11. november 25. november
9. december  - -

Rapport fra Teknik og Miljøudvalgets studietur til Holland

Medlemmer