Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planmæssige og det miljømæssige område samt på de tekniske og forsyningsmæssige områder.

Udvalget har ansvaret for drift og vedligeholdelse af kommunale udlejningsejendomme, af arealer samt af kommunens ejendomme i øvrigt, herunder for selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Endelig varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens by- og landdistriktsudvikling.

Udvalgets møder ligger oftest kl. 11.00.

Se dagsordener og referater for Teknik- og Miljøudvalget

Datoer for møder i 2019:

 9. januar  6. februar  6. marts
 10. april  8. maj  12. juni
 27. juni  14. august  4. september
 24. september  2. oktober  24. oktober
 13. november  11. december  

Rapport fra Teknik og Miljøudvalgets studietur til Holland

Medlemmer