Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af det sociale og sundhedsmæssige område samt varetager ansvaret for kommunens opgaver på ældre-, handicap- og psykiatriområdet.

Udvalget varetager ansvaret for tilbud til bl.a. følgende grupper over 18 år:

  • Autister
  • Udviklingshæmmede
  • Fysisk handicappede
  • Døve/hørehæmmede
  • Ældre
  • Sindslidende
  • Udstødte
  • Misbrugere

Udvalget varetager desuden ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og forebyggelse indenfor området, og godkender samt fører tilsyn med ældre- og handicapboliger samt private opholdssteder og botilbud.

SÆH-udvalgets arbejdsopgaver kan ses af styrelsesvedtægtens § 5.

Se dagsordner og referater for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Datoer for møder i 2019:

 9/1 23/1 6/2 6/3 20/3
 10/4 15/5  29/5  12/6  26/6 
14/8  28/8  4/9  18/9  2/10 
23/10 6/11 20/11 4/12 18/12

Medlemmer