Fritids- og Folkeoplysningsudvalget

Udvalget nedsættes i henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, med reference til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Formålet med udvalget er at styrke den helhedsorienterede tilgang i kommunens arbejde med aktiviteter og faciliteter indenfor folkeoplysnings- og fritidsområdet i kommunen.

Udvalget skal derfor arbejde med rammer og retningslinjer for folkeoplysende aktiviteter og andre forberedende opgaver på fritidsområdet bredt set. Det er dermed en del af udvalgets formål at fremme dialogen og samarbejdet mellem kommune, frivillige foreninger, aftenskoler, uorganiserede grupper og selvejende institutioner på fritidsområdet. Opgaverne defineres overordnet ved:

  1. Varetagelse af alle opgaver i relation til folkeoplysningslovens § 35, sk. 2, herunder folkeoplysningspolitik, retningslinjer for tilskud, udviklingspulje, høring vedr. budget og lign.
  2. Samspil mellem aktiviteter, der fremmer henholdsvis talent-/eliteinitiativer og bredde idræt.
  3. Tilrettelæggelse af inspirations- og dialogarrangementer for frivillige foreninger, aftenskoler m.fl., der bidrager med aktiviteter indenfor fritidsområdet.

Valg af foreningsrepræsentanter til Fritids- og Folkeoplysningsudvalget 13. februar 2018

Se dagsordener og referater for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget

Datoer for møder i 2020:

Den 7/1 Den 11/2 Den 3/3
Den 24/3 Den 12/5 Den 9/6
Den 11/8 Den 8/9 Den 20/10
Den 10/11 Den 1/12  

Medlemmer

Foreningsrepræsentanter: Ib Rævdal (næstformand), Birgitte Pedersen, Anders Weirum, Jette Andersen, Erik Jan Pedersen, Per Bach Nielsen og Henrik Kudahl.

Valgt af Byrådet: