Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver samt de sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder:

 • Daginstitutioner og dagpleje
 • Tildeling af børnefamilieydelse
 • Ungdomsklubber/klubtilskud
 • Folkeskolen, herunder SFO og specialundervisning
 • Ungdomsskolen
 • Musikskolen
 • Sundhedspleje
 • Støtteforanstaltninger og specialtilbud til børn og unge med særlige behov
 • Folkeoplysningen
 • Fritidstilbud til børn og unge
 • Musik og billedkunst

Udvalgets møder ligger oftest kl. 13.00.

Datoer for møder i 2020:

 Den 13/1  Den 27/1  Den 3/2
 Den 24/2  Den 9/3  Den 30/3
 Den 20/4  Den 11/5  Den 25/5
 Den 8/6  Den 22/6  Den 10/8
 Den 31/8  Den 7/9  Den 28/9
 Den 5/10  Den 26/10  Den 9/11
 Den 30/11  Den 14/12  

Gå til udvalgets dagsordner og referater

Medlemmer