Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver samt de sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder:

 • Daginstitutioner og dagpleje
 • Tildeling af børnefamilieydelse
 • Ungdomsklubber/klubtilskud
 • Folkeskolen, herunder SFO og specialundervisning
 • Ungdomsskolen
 • Musikskolen
 • Sundhedspleje
 • Støtteforanstaltninger og specialtilbud til børn og unge med særlige behov
 • Folkeoplysningen
 • Fritidstilbud til børn og unge
 • Musik og billedkunst

Udvalgets møder ligger oftest kl. 13.00.

Datoer for møder i 2019:

 Den 7/1  Den 21/1  Den 4/2
 Den 25/2  Den 4/3  Den 18/3
 Den 8/4  Den 6/5  Den 27/5
 Den 17/6  Den 24/6  Den 12/8
 Den 26/8  Den 9/9  Den 30/9
 Den 21/10  Den 11/11  Den 2/12
 Den 16/12    

Gå til udvalgets dagsordner og referater

Medlemmer